برج های آلانیا - بست هوم 23
از 119,000 یورو
برج های آلانیا - بست هوم 23
شهر، منطقهآلانیا / مرکز - Alanya/center
اتاق خواب ، اتاق1, 2, 3, 4
متراژ از68 m²
متراژ تا247 m²
فاصله تا ساحل دریا150 m
مشاهده تصاویر و جزئیات

جدیدترین پروژه ها

برج های آلانیا - بست هوم 23
از 119,000 یورو
برج های آلانیا - بست هوم 23
شهر، منطقهآلانیا / مرکز - Alanya/center
اتاق خواب ، اتاق1, 2, 3, 4
متراژ از68 m²
متراژ تا247 m²
فاصله تا ساحل دریا150 m
مشاهده تصاویر و جزئیات
بست هوم 20 / کلوپاترا
از 119,000 یورو
بست هوم 20 / کلوپاترا
شهر، منطقهآلانیا / مرکز - Alanya/center
اتاق خواب ، اتاق1, 2, 3, 4
متراژ از60 m²
متراژ تا195 m²
فاصله تا ساحل دریا250 m
مشاهده تصاویر و جزئیات
بست هوم وی ای پی 16
از 159,000 یورو
بست هوم وی ای پی 16
شهر، منطقهآلانیا / اوبا- Alanya/Oba
اتاق خواب ، اتاق4
متراژ از188 m²
متراژ تا239 m²
فاصله تا ساحل دریا685 m
مشاهده تصاویر و جزئیات
بست هوم وی آی پی 22
از 124,000 یورو
بست هوم وی آی پی 22
شهر، منطقهآلانیا / اوبا- Alanya/Oba
اتاق خواب ، اتاق2, 4
متراژ از100 m²
متراژ تا192 m²
فاصله تا ساحل دریا1300 m
مشاهده تصاویر و جزئیات
بست هوم 17 کلوپاترا
از 79,900 یورو
بست هوم 17 کلوپاترا
شهر، منطقهآلانیا / مرکز - Alanya/center
اتاق خواب ، اتاق1, 3
متراژ از54 m²
متراژ تا137 m²
فاصله تا ساحل دریا500 m
مشاهده تصاویر و جزئیات
بست هوم 15 وی آی پی
از 159,000 یورو
بست هوم 15 وی آی پی
شهر، منطقهآلانیا / اوبا- Alanya/Oba
اتاق خواب ، اتاق2
متراژ از120 m²
متراژ تا120 m²
فاصله تا ساحل دریا680 m
مشاهده تصاویر و جزئیات
بست هوم 21
از 66,000 یورو
بست هوم 21
شهر، منطقهآلانیا / مرکز - Alanya/center
اتاق خواب ، اتاق1, 3
متراژ از41 m²
متراژ تا110 m²
فاصله تا ساحل دریا150 m
مشاهده تصاویر و جزئیات
بیت هوم 19
از 100,000 یورو
بیت هوم 19
شهر، منطقهآلانیا / اوبا- Alanya/Oba
اتاق خواب ، اتاق2
متراژ از120 m²
متراژ تا120 m²
فاصله تا ساحل دریا1100 m
مشاهده تصاویر و جزئیات